நாளமில்லா சுரப்பிகள்

Posted on June 12, 2018 with 0 comments

நாளமில்லா சுரப்பிகள்   மனித உடலில் இயக்கு நீரை சுரப்பதற்கு இருவகைச் சுரப்பிகள்கா ணப்படுகின்றன. ஒன்று நாளமுள்ள சுரப்பிகள், மற்றொன்று நாளமில்லா சுரப்பிகள். நாளமுள்ள சுரப்பிகள் எக்சோகிரைன் சுரப்பிகள் என்றும் அழைக்கப்படுறது. இந்த சுரப்பிகள் தங்களது சுரப்புகளை தத்தம் சுரப்பு குழாய் அல்லது நாளங்கள் வழியே இலக்கு சுரப்பிகளுக்கு சேர்க்கின்றன.மனிதர்களில் பல நாளமுள்ள சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது. வியர்வை சுரப்பி, உமிழ்நீர் சுரப்பி, மந்திகை சுரப்பி, செர்மினிஸ் சுரப்பி, பித்த நீர் சுரப்பி,கண்ணீர்சுரப்பி ஆகியவை மனிதர்களில் காணப்படும் மிக […]

நாளமில்லா சுரப்பி

Posted on with 0 comments

நாளமில்லா சுரப்பி மனித உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளிலேயே மிகப்பெரியது – தைராய்டு ஹார்மோன்களை சுரப்பவை – நாளமில்லா சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பியை பற்றி படிக்கும் பிரிவிற்கு உட்சுரப்பியல் (Endocrinology) என்று பெயர். மனித உடலில் பல்வேறு இடங்களில் வேதிப்பொருளை சுரந்து உடல் வளர்ச்சிக்கு நரம்பு மண்டலத்துடன் துணை நிற்பது – நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஆளுமையின் தன்மையை நிர்ணயிப்பது – நாளமில்லா சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தலைமை சுரப்பி (Master Gland) எனப்படுவது – பிட்யூட்டரி எலும்பு […]

How to manage your diabetes this Ramzan?

Posted on May 16, 2018 with 0 comments

Ramadan fasting improves diabetes by lowering the blood glucose and HbA1c because of fewer postprandial peaks. However, certain prinicples should be followed to avoid hypoglycemia because of prolonged fasting. 1. Patient of Diet and Excercise: Consider modifying the time and intensity of physical activity; ensure adequate fluid intake 2. Patient on Metformin 500mg thrice daily: […]

Gestational Diabetes Mellitus (Diabetes in Pregnancy)

Posted on April 4, 2018 with 0 comments

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is one or commonly called as Diabetes in Pregnancy is defined as any degree of glucose intolerance appearing or first being recognized during pregnancy. Of the many forms of diabetes, the prevalence of gestational diabetes is on the rise in India with about 3 million cases diagnosed annually. In this condition, […]

HbA1c 7% or 8% for Diabetes

Posted on March 28, 2018 with 0 comments

HbA1c 7% or 8% for Diabetes நமது உடம்பில் கணையம் எனும் நாளமில்லா சுரப்பியில் இருந்து சுரக்கும் இன்சுலின் எனும் ஹோர்மோன் குறைவாக சுரக்கும் போதும் சரியாக வேலை செய்யாத போதும் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும். சர்க்கரை நோயாளிகள், உடலிலுள்ள சர்க்கரையின் அளவை பரிசோதனை செய்வதுக்கொள்வது போல், ஹெச்.பி.ஏ.1.சி. (HbA1c) பரிசோதனையும் செய்துக்கொள்ளவது நல்லது. இந்த பரிசோதனையின் மூலம் கிடைக்கும் அளவு, ரத்தச்சிவப்பணுக்களிலுள்ள சர்க்கரை அளவின் குறிக்கும். ஹெச்.பி.ஏ.1.சி. பரிசோதனையில், ஹெச்.பி.எல்.சி. (HPLC […]